tangencijalno naprezanje

Elastične deformacije i Hookeov zakon možemo objasniti promatrajući mikroskopsku strukturu, tj. kristalnu rešetki čvrstih tijela. Kada nema naprezanja, atomi su.

online

-tangencijalno ubrzanje. Druga je u pravcu glavne normale i usmereno je ka centru krivine. (centripetalno ubrzanje). -normalno ubrzanje. Vektor ubrzanja i ...

online

24 нов. 2018 ... U ovom video namjera je: Naučiti šta je to tangencijalno, a šta centripetalno ubrzanje. Riješeni zadatak se nalazi u zbirci A. Čolić za prvi razred ...

online

Naprezanje je unutarnja sila raspodijeljena po jedinici površine nekoga čvrstog tijela koja se javlja kao reakcija na djelovanje vanjskih sila ili promjene ...

online

Aksijalno naprezanje (zatezanje ili pritisak) je takvo naprezanje pri kome se u poprečnim presecima opterećenog dela, najčešće štapa, javljaju samo aksijalne ...

online

NAPREZANJE, dijagram naprezanja – izduženja za meki čelik: 1. granica proporcionalnosti, 2. granica elastičnosti, 3. granica popuštanja, 4. prijelomna ...

online

Naprezanje grednog nosača. (Stanje napona u grednom nosaču). 2 x. Mx. My. Mz y z x y. Tx. Ty σz τzy τzx. U statici su određene presečne sile na nosaču: N, ...

online

ČAS. RAVNO NAPREZANJE: Osnovni pojmovi i pretpostavke u slučaju ravnog naprezanja;. Stav o konjugovanosti tangencijalnih napona;. Naponi u kosom ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.