silabička versifikacija

tri su versifikacijska sustava:- metrička (antička, kvantitativna) versifikacija- silabička versifikacija (kvalitativna)- naglasna(akcenatska,tonska) versifikacija.

online

Silabička versifikacija vrste stihova razlikuje prema broju slogova i položaju cezure. Prema tome razlikujemo ...

online

silabička ili kvalitativna versifikacija - ritam se postiže brojem slogova (šesterac, osmerac, deseterac, jedanaesterac...), rimom i cezurom (stankom). Svojstvena je ...

online

3 феб 2015 ... o silabička versifikacija o akcenatska (tonska) versifikacija. Kvantitativna versifikacija. • razvila se u staroj Grčkoj, korištena i u latinskoj poeziji; ...

online

Promatrana kao određeni sustav, versifikacija može biti kvantitativna (naziva se i metričkom, antičkom ili klasičnom), silabička (naziva se i slogovnom) i ...

online

Silabička i tonska versifikacija. Ametrička versifikacija. ŠPANSKA VERSIFIKACIJA. STIH. Definicija španskog stiha. Naglašavanje reči; naglasak u stihu (acento ...

online

Versifikacija (lat. versus – stih i facere – činiti) označava organizovanje stiha kao ... stiha: kvantitativna, silabička i silabičko-tonska (akcenatska) versifikacija.

online

Silabička versifikacija.. Važno je da u svim stihovima bude isti broj slogova.. U nekim jezicima računa se broj slogova do posljednjeg naglašenog sloga u ...

online

Naziv grafostilem stvoren je prema riječi ortografija (= pravopis), i to ... Evo još jedan primjer za grafostilem (Ivan Slamnig: Ubili su ga ciglama):

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.