fran folnegović

1 Добро пожаловать на Fran Bow Вики, самую большую энциклопедию об игре Fran Bow! 1.1 ОБ ИГРЕ...

online

Ove godine učenici 3. razreda PŠ Baška, usprkos nastavi na daljinu, i dalje pokazuju koliko su vrijedni. Zavirili su u svoje veliko dječje srce i pokazali koliko ...

online

religijsko ime Zgledi in opozorila |hinduistični bog|: slavje v čast bogu Šivi/Šivu; tempelj boga Šive/Šiva Besedotvorni podatki Pridevnik Šivov Oblikoslovni ...

online

mudžahedín -a m, člov. (ȋ) v muslimanskem okolju kdor se z orožjem bori za uveljavitev svojih političnih idej; mudžahidSSKJ: S podporo savdskega dvora je ...

online

Izvor frazema. Frazem Tantalove muke z različico tantalske muke izhaja iz grške mitologije. Tantal je bil Zevsov sin, mogočni frigijski kralj v Mali Aziji.

online

potém3 dodaj. člen. izraža, da kaj obstaja poleg česa že povedanega. SINONIMI: knj.izroč. dalje2, knj.izroč. nadalje2, ekspr. potlej2. GLEJ ŠE SINONIM: torej2, ...

online

Lhotka, Fran. Pregledaj djela autora. skladatelj, dirigent. (Mlada Vožice, kraj Budejovica, Češka, 25. prosinca 1883. — Zagreb, 26. siječnja 1962.).

online

Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Splošni; Etimološki; Zgodovinski; Terminološki; Narečni; Svetovanje; Zbirke.

online

Fran Bow (с англ. «Фрэн Боу») — психоделическая компьютерная игра в жанре point-and-click с элементами ужасов.

online

Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke ...

online

fotografija, narejena iz različnih posnetkov: izdelati fotomontažo; njegova karikatura je spretna fotomontaža; pren. to knjigo bi lahko imenovali literarno ...

online

... vrednost izvoza je stacionarna / politični položaj je stacionaren; stacionarne vremenske razmere; stacionarno stanje bolezni / živeti v stacionarni revščini trajni

online

načêlnik -a m (ȇ) 1. uslužbenec, ki vodi kak oddelek, zlasti v javni upravi: določiti, imenovati načelnika; načelnik odseka za finance / načelnik oddelka, sekcije ...

online

bakanálije tudi bakhanálije -lij ž mn. (á ȃ) 1. pri starih Rimljanih slavje v čast boga Bakha: 2. knjiž. bakanal, orgije: divje bakanalije zmagovalcev.

online

gravídnost -i ž (ȋ) med., vet. nosečnost, brejost: ugotoviti gravidnost. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, ...

online

Fran Supek is an ICREA professor based at the Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), a part of the Barcelona Institute of Science and ...

online

Position: Group Leader. Office: CL01C74. Telephone: 34 93 40 39942. Email: [email protected] ICREA Research Professor, ERC Starting Grant.

online

prisilna izselitev iz stanovanjskih ali poslovnih prostorov: grozi mu deložacija; izvršiti deložacijo. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in ...

online

jelovína -e ž (í) 1. jelov les: grobo obdelana jelovina; klopi, miza iz jelovine 2. jelov gozd: velike površine jelovine 3. nar. les iglavcev: Slovar slovenskega ...

online

ekonomsko in politično vladajoči razred, meščanstvo: buržoazija se je krepila; mednarodna buržoazija; predstavnik buržoazije; ideologija buržoazije; spopad ...

online

skladátelj -a m (ȃ) kdor ustvarja, piše glasbena dela, skladbe: operni, zborovski skladatelj; skladatelj zabavne glasbe. Slovar slovenskega knjižnega jezika, ...

online

1. zgornji, vejnati del drevesa: gosta, zelena krošnja; veter je stresal košate krošnje kostanjev; bogata razraščenost krošnje; plezati v vrh krošnje / oblikovati ...

online

pedántnost -i ž (ȃ) zelo velika natančnost: očitati komu pedantnost. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, ...

online

lakoničen: lakonski odgovor. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, ... lakónski -a -o; bolj ~ (ọ̑) lakoničen lakónskost -i ž, pojm. (ọ̑) lakoničnost.

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

dróplja -e ž (ọ̑) velika stepska ptica z dolgimi močnimi nogami in dolgim vratom: jata dropelj se je skrivala v travi; lov na droplje. Slovar slovenskega knjižnega ...

online

farizéj -a m (ẹ̑) ... verske predpise: farizeji in saduceji; lažna pobožnost farizejev; 2. slabš. hinavec, licemerec: ne bodimo farizeji; kako se zgraža ta farizej.

online

farizêj -a m (ȇ) 1. pri starih Judih pripadnik verske ločine, ki je pretirano strogo razlagala verske predpise: farizeji in saduceji; lažna pobožnost farizejev 2. slabš.

online

kdor ima, uživa tak ugled ali vpliv: ta človek je velika avtoriteta; priznavajo ga za ... 1. jemati komu ugled, sramotiti: blatiti njegovo pošteno ime; blatiti ugled ...

online

ekon. carinska unija sporazum držav o ustanovitvi skupnega carinskega območja; jur. personalna unija v monarhističnih državah zveza dveh ali več ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

smátrati -am nedov. (ȃ) publ. imeti za, šteti za: smatral ga je še za otroka; smatrati koga za poštenjaka / smatrati za potrebno ... GLEJ SINONIM: imeti, misliti.

online

imaginácija -e ž (á) knjiž. domišljija, fantazija: spodbujati imaginacijo; to je sad pisateljeve imaginacije / umetniška, znanstvena imaginacija / ekspr. v tem ...

online

nèpísmen -a -o prid. (ȅ-ȋ) ki ne zna pisati in brati: nepismeni ljudje // slabš. ki kako stroko slabo pozna: na tem področju je popolnoma nepismen. nèpísmeni -a ...

online

lójtra lójtre samostalnik ženskega spola [lójtra]. 1. neknjižno pogovorno priprava za vzpenjanje ali sestopanje, navadno iz dveh enako dolgih pokončnih ...

online

rodítelj -a m (ȋ) 1. mn. in dv., knjiž. starši: biti hvaležen svojim roditeljem; umrla sta mu oba roditelja / nagrajeni pes je prevzel dobre lastnosti roditeljev 2. knjiž.

online

znanje in redna raba dveh jezikov; dvojezičnost: bilingvizem obmejnih prebivalcev ... jezikov: dvojezičnost otrok v obmejnih krajih / dvojezičnost javnih napisov

online

bílaterálen -lna -o prid.(ȋ-ȃ) obojestranski, dvostranski: bilateralen dogovor; državnika sta govorila o bilateralnih odnosih med deželama; bilateralni pogovori; ...

online

Romkinja: ciganka prosi po hišah; črna je kot ciganka // slabš. ženska ... Torej Rom ženskega spola je Rominja in ne Romkinja! Ali ste mogoče že slišali tudi za ...

online

kronologíja -e ž (ȋ) 1. knjiž. časovna opredelitev, določitev, navadno po zaporedju dogajanja, nastajanja: sestaviti kronologijo stranke; kronologija pesmi

online

evocírati -am dov. in nedov. (ȋ) knjiž. v spominu oživiti, priklicati v spomin: evocirati dogodke iz študentskih let / evocirati spomine na kaj / publ.: evociral bi znano ...

online

bistrína -e ž (í) 1. hitro in pravilno mišljenje: sedaj je treba zbranosti in bistrine; v bistrini mu ni kos / njegov obraz ni razodeval posebne bistrine bistroumnosti ...

online

hijéna -e ž (ẹ̑) 1. afriška ali azijska zver, ki se hrani z mrhovino: sestradane hijene so planile po mrtvi živali; iz puščave se je razločno slišalo zavijanje hijen; ...

online

glagolnik od razmišljati: navajati učence na razmišljanje; ekspr. potopil se je v razmišljanje; kritično, poglobljeno razmišljanje; razmišljanje o vzgojnih vprašanjih ...

online

kondenzát -a m, snov. (ȃ). Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 11. 12. 2020. Celotno geslo Sinonimni Kliknite, če želite geslo skopirati v odložišče.

online

(ȃ) knjiž. prepuščen svobodnemu odločanju, poljuben: arbitrarni kriterij; uporaba teh sredstev ni povsem arbitrarna. arbitrárno prisl.: arbitrarno odločati.

online

arbitrárno prisl.: arbitrarno odločati. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 23. 12. 2020.

online

ilírski -a -o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na ilirce ali ilirizem: navdušenost za ilirske ideje / ilirsko gibanje / ilirski jezik 2. nanašajoč se na Ilire: ilirske naselbine / ilirska ...

online

šárža -e ž (ȃ) 1. zastar. stopnja na hierarhični lestvici v vojski in podobnih organizacijah; čin1: dobiti, imeti šaržo; podčastniška šarža ○ zastar. ta stanovanja so ...

online

Dobio je Nagradu grada Zagreba 1966. za djelo Opća klinička infektologija i za uzornu organizaciju Bolnice za zarazne ... Fran Mihaljević, osnivač infektologije.

online

... devizah ali razbremenitve domačega trga: izvajati damping; napovedali so damping z lesom in žitom; damping trgovskega blaga; v prid. rabi: damping cene.

online

strokovna uslužbenka v knjižnici; knjižničarka: višja bibliotekarka; etnologinja, ... se je kot izposojevalka; izposojevalka drsalk; knjižničarka izposojevalka.

online

koreografíja -e ž (ȋ) dejavnost, ki se ukvarja z uprizarjanjem umetniških plesov, baleta: posvetiti se koreografiji / Pepelka v koreografiji znanega koreografa ...

online

indicírati -am nedov. in dov. (ȋ) knjiž. nakazovati, napovedovati, opozarjati: razlike v rezultatih indicirajo tehnično napako ♢ strojn. indicirati stroj posneti ...

online

1. deležnik od zaljubiti se: zaljubljen človek; biti zaljubljen do ušes; noro, slepo zaljubljen; zaljubljena v rože ○ vase zaljubljen človek človek, ki zelo občuduje ...

online

préča -e ž (ẹ́) ozek pas kože med lasmi, razdeljenimi, počesanimi na dve strani: okoli preče ji lasje temnijo; imeti prečo na strani, po sredi; vtreti mazilo po preči ...

online

geom. linearna ekscentričnost elipse, hiperbole oddaljenost gorišča od središča; teh. ekscentričnost lastnost dveh okroglih predmetov ali likov, da se njuni ...

online

kontrolírati -am nedov. in dov. (ȋ) 1. ugotavljati skladnost kake dejavnosti z določenimi pravili, predpisi; nadzirati, nadzorovati: kontrolirati delo, poslovanje bank; ...

online

tvŕdka -e ž (ȓ) star. 1. podjetje: lastnik tvrdke / izvozna tvrdka; 2. ime (podjetja): vsako podjetje ima svojo tvrdko. Slovar slovenskega knjižnega jezika, ...

online

zgod., v zvezi osimski sporazum, sporazumi pogodba med Italijo in Jugoslavijo, sklenjena 10. novembra 1975, o dokončni meji med državama, zaščiti narodnih ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.