elektroluminiscencija

Elektroluminiscencija je svijetljenje nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje (na primjer kada se nalaze u polju izmjenične struje). Pojavljuje se ...

online

Šta znači ELEKTROLUMINISCENCIJA? » elektroluminiscencija • ženski rod Svetlost električnim putem, pojava svetljenja nekih tela pod uticajem električne ...

online

elektroluminiscencija (elektro- luminiscencija), luminiscencija nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje (npr. kada se nalaze u polju izmjenične ...

online

elektroluminiscèncija ž DEFINICIJA fiz. emisija svjetla iz neke tvari, emitira kad se nađe u električnom polju ETIMOLOGIJA elektro v. luminescencija ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.