Aksiom - značenje i upotreba | Značenje Reči

Aksiom (axioma, gr.) je reč grčkog prekla, i veoma je česta u upotrebi, a u bukvalnom prevodu znači – potraživanje, držati za istinito, odnosno, izraz.

Povezana prijava

Aksiom (axioma, gr.) je reč grčkog prekla, i veoma je česta u upotrebi, a u bukvalnom prevodu znači – potraživanje, držati za istinito, odnosno, izraz.

online

Saznajte šta znači reč AKSIOM, definicija i značenje reči AKSIOM: Sama sobom uvidljiva..

online

Saznajte šta znači reč AKSIOM, definicija i značenje reči AKSIOM: Sama sobom uvidljiva..

online

Šta je to Aksiom - poreklo i značenje reči Šta znači reč aksiom? Reč aksiom se često koristi. To je reč grčkog porekla, koja u bukvalnom prevodu znači - držati za ...

online

Nimfa (mitologija) značenje i najpoznatije nimfe. Nimfa je pojam grčkog porekla, nastala od grčke reči numphe, što označava – mladu devojku, devojku pod ...

online

Na ovoj stranici možete pronaći značenje i definiciju reči "patetika", te praktičnu upotrebu ovog pojma u književnosti i govoru.

online

Entuzijazam je starogrčki pojam koji označava – „stanje čoveka punog Boga“, čoveka oduševljenog nekom idejom, čoveka preterano predanog nekom poslu, ...

online

Filozofski gledano, sujeta se može izjednačiti sa egoizmom i ponosom, hrišćanstvo sujetu svrstava u jedan od sedam smrtnih grehova, a na slikama zapadne ...

online

Animozitet je pojam koji potiče od latinske reči animosus i znači – mržnju, ljutnju, neprijateljsku nastrojenost, ogorčenost, odbojnost, srčanost i strastvenost.

online

Altruizam kao pojam je smislio Ogist Kont, osnivač pozitivizma i on ovaj pojam objašnjava kao suprotan od pojma egoizma, gde svoje potrebe stavljamo iznad ...

online

U vojnoj terminologiji, perfidno postupanje je korišćenje metoda zabranjenih ratnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i pravilima međunarodnog ...

online

Fikcija je termin koji označava zamišljenu stvar, odnosno jednostavnije rečeno – izmišljotinu. Nastao je od latinskih reči – fingere, što znači izmisliti.

online

Epitet je reč grčkog porekla, proizašla od grčke reči epithetos, što u prevodu znači ... U gramatici postoje stalni epiteti i oni podrazumevaju one epitete koje ...

online

Termin kredibilitet je latinskog porekla i potiče od latinske reči credibilitas, što znači – uverenje (credere- verovati). U političkom i privrednom.

online

Akronim je reč grčkog porekla, sastavljena od dve pojedinačne grčke reči – akros, što znači – krajnji ili gornji i onoma, što znači – ime. Akronimi.

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

aksiom – značenje. aksiom = aksioma (grčki axiōma) – u filozofiji i matematici: osnovno načelo, očigledna istina koju nije potrebno dokazivati. aksiomatičan ...

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

BuyDirect.com is a shopping search hub for retailers, businesses or smart consumers.

online
online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online

22 јун 2019 ... Šta znači reč aksiom? Reč aksiom se često koristi.To je reč grčkog porekla, koja u bukvalnom prevodu znači - držati za istinito, to jest - iskaz ...

online

mySimon is the premier price comparison shopping site, letting you compare prices and find the best deals!

online

Decode the latest tech products, news and reviews. Search here and keep up with what matters in tech.

online

Grotlo je termin koji predstavlja krater vulkana iz kojeg izlazi užarena lava, odnosno vulkansko ždrelo. Pored ovakvog tumačenja, termin „grotlo“ se.

online

Melanholija je pojam grčkog porekla (melancholia, gr.) i u bukvalnom prevodu znači – crna žuč (melaina chole, gr.), jer po Galenu, duševni poremećaji,

online

Suptilno je pridev latinskog porekla, nastao od imenice – suptilnost, odnosno od latinske reči subtilitas (suptilnost), a označava sledeće: tanano, nežno,

online

Anamneza je reč grčkog porekla, nastala od grčke reči anamnesis, što u bukvalnom prevodu znači – sećanje. Ovaj pojam se najčešće upotrebljava u.

online

Alegorija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči allegorein, što doslovno znači – drugačije govoriti, odnosno slikovito pričati. Alegorija.

online

Kurziv je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči cursus, i u tipografiji predstavlja tip slova (tj. font), koja su udesno nakošena i nagnuta,

online

Pojam putešestvija u srpskom jeziku spada u arhaične pojmove, retko se upotrebljava u svakodnevnom govoru i konverzaciji, te ga ima najviše u književnim.

online

Sofizam je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči sóphisma, što u prevodu znači – lukavstvo, zavaravanje. U slobodnom govoru, sofizam se vezuje za.

online

Distopija je pojam grčkog porekla, nastao od prefiksa –dis, i grčke reči topos, što u prevodu znači – antiutopijsko, a antiteza utopije se naziva –

online

Sublimacija (sublimation, lat.) je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči sublimare, što u prevodu znači – uzdignut, i generalno, ovaj termin.

online

Sekvenca (sequentia, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči sequi, što u prevodu znači – slediti, pratiti, a podrazumeva nešto što.

online

Novi sistemi (programi) se mogu implementirati na različite načine, zavisno od složenosti samog programa, resursa korisnika, ali i zahteva samog klijenta.

online

Pasija (passio, lat.) je pojam latinskog porekla koji se tumači kao patnja i mučenje, u generalnom smislu. U izvornom tumačenju, pasija predstavlja stradanje ...

online

Ambivalentnost (podeljenost) je pojam latinskog porekla i kovanica dve latinske reči: ambo, što znači – oboje i valere, što znači – vredeti, a sam pojam.

online

Retencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči retention, što u prevodu znači – zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe. Retencija.

online

Inkorporirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči incorporare, koja u prevodu znači – sjediniti, spojiti, pridružiti. U bukvalnom smislu,

online

Asamblaž je pojam francuskog porekla, najviše se upotrebljava u umetnosti, a podrazumeva tehniku u vajarstvu. Sam pojam je počeo da se koristi od sredine.

online

Progresivno je pojam (pridev) latinskog porekla, nastao od latinske reči progressives, što u prevodu znači – napredan, uspešan, nešto što je u razvoju,

online

Sinteza je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči synthesis, koja u bukvalnom prevodu znači – sastavljanje, spajanje, spoj. Suprotan pojmu sinteze je.

online

Percepcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči perceptio, što znači – primanje, opažanje. Sinonim percepciji je opažanje. Percepcija.

online

svekar – muževljev otac, svekrva – muževljeva majka;; tast (punac) – ženin otac, tašta (punica) – ženina majka;; zet – ćerkin ili sestrin muž, snaja (snaha) ...

online

Blasfemija je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči blasphemare, a sam izraz je nastao od grčke reči blasfemia, što u prevodu označava –

online

Saznajte šta znači reč SOS, definicija i značenje reči SOS: (1) Umak, ajmokac...

online

Relevantno predstavlja pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči relevans, što u prevodu znači – značajan, važan, istaknut, bitan. Suprotan ovom.

online

Viskoznost krvi je uzrok poremećaja cirkulacije. Krv u arterijama obuhvata 10 % od ukupnog obima cirkulacije, koliko iznosi i u venama, što je ukupno 20 %.

online

Manirizam (manierisimo, ital.) je termin italijanskog porekla, nastao od italijanske reči maniera, što znači – stil, odnosno – način. Pomenuti termin se.

online

Švaler je pojam francuskog porekla, od reči – chevalier, što u prevodu znači – ljubavnik, ženskaroš. U većini zemalja, pojam švalera je pogrdan i sa.

online

Demijurg (demiurgos, grč.) je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: demos, koja u prevodu znači – običan narod i reči ergos, koja znači – rad.

online

Onomatopeja je stilska figura koja podrazumeva podržavanje glasova ... jezičkih sredstava, sa ciljem izazivanja što verodostojnijeg akustičkog utiska, kod ...

online

Šta je URL? URL (Uniform Resource Locator – uniformni lokator izvora) adresa je lokacija web stranice ili datoteke na Internetu. Kao što kuće i zgrade imaju ...

online

Aneksija (annexio, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči annexus, što u prevodu znači – dodatak, prilog, nastavak, a predstavlja.

online

Kirbaj je termin nemačkog porekla, a u naš jezik je ušao u vidu tuđice (iz germanizma). Termin kirbaj je nastao od nemačke reči kirchweih (kirche – crkva,

online

... zemljani grudobran, zašiljene palisade sa puškarnicama, a unutrašnjost grudobrana je bila obložena pletivom. Deligrad je predstavljao kompleks šančeva ...

online

Tendencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči tendentia, koja u prevodu znači – težnja, a sam pojam podrazumeva težnju ka nečemu. Pojam.

online

Ad hoc je izraz latinskog porekla, označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.