Moj Zagreb

Dan grada Zagreba slavi se 31. svibnja, na dan Majke Božje od Kamenitih vrata ... narodnog preporoda nazivali su ih leljiva i koristili kao "ilirski" (tj. hrvatski) grb.

Povezana prijava