elektroluminiscencija | Hrvatska enciklopedija

elektroluminiscencija (elektro- luminiscencija), luminiscencija nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje (npr. kada se nalaze u polju izmjenične ...

Povezana prijava

elektroluminiscencija (elektro- luminiscencija), luminiscencija nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje (npr. kada se nalaze u polju izmjenične ...

online

Elektroluminiscencija je svijetljenje nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje (na primjer kada se nalaze u polju izmjenične struje). Pojavljuje se ...

online

Šta znači ELEKTROLUMINISCENCIJA? » elektroluminiscencija • ženski rod Svetlost električnim putem, pojava svetljenja nekih tela pod uticajem električne ...

online

elektroluminiscèncija ž DEFINICIJA fiz. emisija svjetla iz neke tvari, emitira kad se nađe u električnom polju ETIMOLOGIJA elektro v. luminescencija ...

online

Enciklopedijski članak: Hrvatska zajednica tehničke kulture, on-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

online

Hrvatska radio-televizija (HRT), javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska; u njezinu sustavu, uz matičnu radiopostaju u Zagrebu (s trima programima i ...

online

Turska Hrvatska (lat. Croatia Turcica), naziv kojim su domaći i strani pisci, kartografi i znanstvenici od početka XVII. stoljeća do uspostave austrougarske uprave ...

online

Enciklopedijski članak: Bijela Hrvatska, on-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

online

1991. zapovijed o ustroju Glavnoga stožera oružanih snaga (GS OS) u sastav kojega su ušli Zapovjedništvo ZNG-a, zapovjedništvo HRM-a i HRZ-a. Za prvog ...

online

Matica hrvatska, književno i kulturno društvo utemeljeno 1842. pod imenom Matica ilirska radi promicanja ideja hrvatskoga narodnog preporoda, odnosno ...

online

Hrvatska Tehnička Enciklopedija | povijest i razvoj tehnike u Hrvatskoj - hrvatska tehnička baština – Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

online

Glavni su dijelovi mehan. sata pogonski mehanizam (uteg ili opruga) koji povremeno treba navijati, oscilator (njihalo ili nemirnica), zaprečnica te sustav ...

online

Lim, rijeka u Srbiji i Crnoj Gori te BiH, najveći pritok rijeke Drine; duga je 219 km, porječje obuhvaća 6016 km². Istječe iz Plavskoga jezera, ulijeva se u Drinu oko ...

online

Eustahijeva cijev, 4. sinus klinaste kosti, 5. gornja nosna školjka, 6. gornji nosni ... Unutarnji dio nosa (nosna šupljina) podijeljen je nosnom pregradom u dva ...

online

ABS (akronim od njem. Antiblockiersystem: sustav protiv blokiranja kotača vozila), sigurnosni sustav kojim se pri snažnom kočenju automatski sprječava da se ...

online

Grb su ubrzo počeli upotrebljavati i niži plemići, a zatim i građani, seljaci, cehovi, gradovi itd., u prvom redu u zapadnoj Europi (Francuska, Italija, Njemačka).

online

Pojam roda izazvao je mnoge polemike i terminološke nedoumice jer se često koristi za različite koncepte, uključujući spol i spolnost. Kada se pojam rod ...

online

Šah se igra na šahovskoj ploči (šahovnici) s osam redova ... partije zbog povrjede pravila igre, turnirskoga propisa i sl.).

online

CIA (engl. izgovor [si:aiei']) (akronim od engl. Central Intelligence Agency: Središnja obavještajna agencija), civilna sigurnosno-obavještajna služba SAD-a koja ...

online

Krk (lokalno Bodulija), otok u Kvarnerskom otočju, po površini naš drugi otok (na prvom je mjestu Cres sa 405,7 km²); obuhvaća 405,22 km² sa 19 204 st. (2011) ...

online

Za II. svjetskog rata različite formacije i jedinice SS-a počinile su strašne pokolje civilnoga stanovništva, osobito u logorima. U Nürnberškom procesu 1946.

online

SHS, kratica u nazivu Države Slovenaca, Hrvata i Srba 1918 (Država SHS), potom Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921 (Kraljevstvo SHS) i ...

online

Rimski anali povezuju osnutak Rima s dolaskom Trojanaca (na čelu s Enejom) i osnutkom Albe Longe. Izluče li se elementi legende, preostaje činjenica da su ...

online

... a u pomorskom pravu postoje nazivi kao što su: obalno more, otvoreno more, ... Zbog veće ili manje odvojenosti morâ od oceanâ, vode morâ nemaju istu ...

online

ad hoc [~ hok] (lat.: za to), upravo za to, s tom svrhom, s određenom namjerom, za tu (posebnu) priliku. Citiranje: ad hoc. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje.

online

krš (također kras), u širem smislu, kamena pustoš ili vrlet; u užem smislu, ... Površinski vodeni tokovi koji poniru u krškim pukotinama ili ponorima zovu se ...

online

mi (grčki μῦ, mỹ; Μ, μ). 1. Dvanaesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkog mem kao znak za sonant m. Kao oznaka broja može označivati glavnu, rednu ...

online

Enciklopedijski članak: vuk, on-line izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

online

Nil (arapski An-Nīl, također Al-Baḥr: Velika rijeka), rijeka u istočnoj i sjevernoj Africi, najduža na svijetu (6650 km) s porječjem od 3 349 000 km² (oko 10% ...

online

Ho-Ši-Min (Ho-Chi-Minh, pravo ime Nguyen Tat Thanh), vijetnamski državnik ( Kim Lien , 19. V. 1890 – Hanoi , 3. IX. 1969 ). Studirao je u Parizu, gdje je pisao ...

online

Luj XIV. (zvan Bogomdani, Veliki i Kralj Sunce), francuski kralj od 1643 ( Saint Germain-en-Laye , 5. IX. 1638 – Versailles , 1. IX. 1715 ). Sin Luja XIII. Za njegove ...

online

... a tijekom II. svjetskog rata Beč je pretrpio velik gubitak stanovništva (mnogobrojno židovsko stanovništvo gotovo je iskorijenjeno, a slavensko raseljeno).

online

Povećanjem tlaka ledište vode neznatno se snizuje (približno za 0,0074 K/bar). Led se sastoji od čvrste prostorne mreže molekula vode tetraedarski povezanih ...

online

Ind (sanskrtski Sindhu, grčki Ἰνδός, Indós, latinski Indus), rijeka u južnoj Aziji, protječe Kinom (Tibet), Indijom (savezna država Jammu i Kashmir) i najvećim ...

online

grč, refleksna, često bolna kontrakcija mišića, različitih uzroka, trajanja, oblika i lokalizacije. Može nastati zbog poremećaja u mozgu ili u središnjem živčanom ...

online

Obilježava aspirirani bezvučni okluziv ph (u kasnijem, bizantskom izgovoru bezvučni labiodentalni frikativ f), a kao oznaka broja može označavati glavnu, rednu ...

online

Čad, bočato jezero u srednjem dijelu Afrike; pripada Čadu, Kamerunu, Nigeriji i Nigeru. Površina jezera (10 000 do 26 000 km²) ovisi o pritjecanju riječnih voda ...

online

KUT – 1. šiljasti, 2. pravi, 3. tupi, 4. ispruženi, 5. izbočeni, 6. puni. kut. 1. U euklidskoj geometriji, dio ravnine omeđen dvjema zrakama (kraci kuta) koje imaju ...

online

uho, organ za primanje zvučnih valova, posebno je razvijen u životinja koje same proizvode glasove, kukaca i kralježnjaka. Jednostavni organi sluha u kukaca ...

online

Ob (ruski Ob'/Обь [op']), rijeka u zapadnom Sibiru, Rusija; duga 3650 km, porječje obuhvaća 2 990 000 km² i najveće je u Rusiji. Nastaje kraj Bijska spajanjem ...

online

SOS, međunarodni signal opasnosti koji neko plovilo ili letjelica u nevolji radiotelegrafski šalju Morseovom abecedom; sastavljen je od tri kratka, tri duga, ...

online

magisterij (lat. magisterium: poglavarstvo; učiteljstvo), poslijediplomski studij za stjecanje znanstv. stupnja magistra, »treći stupanj« fakultetske nastave.

online

Položaj note u crtovlju grafički predočuje visinu zabilježenog tona. Vodoravne crte javljaju se u notaciji od IX. st., ali se broj crta u crtovlju mijenjao, pa se za ...

online

ubojstvo, kazneno djelo namjernoga usmrćenja druge osobe. U suvremenim je kaznenopravnim sustavima beziznimno određeno kao najteže kazneno djelo ...

online

Gornje Međimurje čine niske Međimurske gorice (300 m; dio su Slovenskih gorica) na zapadu, a Donje Međimurje Dravsko-murska nizina. Klima je umjereno ...

online

hidroliza (hidro- -liza), raspad, cijepanje molekula kovalentnih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, pri čemu se vodikov atom vode spaja s jednim, ...

online

blagostanje, stanje obilja i prosperiteta, dobre gospodarske prilike, koje osiguravaju visok životni standard ljudi, rast potrošnje i bogatstva; glavni cilj ...

online

katakombe (kasnolat. catacumbae), ranokršćanske podzemne grobnice i obredna mjesta; nastale po uzoru na istočnjački i rimski hipogej, najprije nazivane ...

online

Josip II., rimsko-njemački car od 1765 ( Beč , 13. III. 1741 – Beč , 20. II. 1790 ). Najstariji sin Marije Terezije i Franje I. Stjepana Lotarinškoga. U mladosti je ...

online

Procjenjuje se da u svijetu danas kronično gladuje oko 870 milijuna ljudi, među kojima haraju bolesti i ...

online

eminencija (prema lat. eminens: istaknut), uzoritost, uzvišenost, titula koja se nekada davala carevima i kraljevima, a od XVII. st. službeno se daje kardinalima.

online

dijakronija (dija- -kronija). 1. Odvijanje događaja, pojava jednih iza drugih u vremenskom slijedu. 2. U lingvistici, istraživanje jezika sa stajališta njegova ...

online

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja u društvu, koji se zasniva na: 1) privatnom vlasništvu i ...

online

Stanovništvo. Prema popisu stanovništva iz 2011. na Kosovu živi 1 739 825 st., odnosno 1 811 521 prema procjeni za ...

online

lojalnost (prema franc. loyal: odan; čestit), odanost ili vjernost određenomu pokretu, organizaciji, ideji, poretku, državi, instituciji ili pojedincu. Motivi lojalnosti ...

online

Nekoliko vrsta trakavica uzrokuje bolest u ljudi: goveđa trakavica (Taenia saginata), svinjska trakavica (Taenia solium), pasja trakavica (→ ehinokokoza), ...

online

tilovina (tila, zanovijet; Petteria ramentacea, Laburnum ramentaceum), listopadni grm iz por. mahunarki (Leguminosae), visok do 2 m, rijetko do 3 m, vrlo ...

online

Značenjem se stoga ožujak može definirati kao »lažljiv mjesec«, odnosno mjesec promjenljiva vremena, kada se ne zna traje li još zima ili je već počelo ...

online

vrijednost. 1. U ekonomskom smislu , korisnost, poželjnost; prikladnost određene stvari, aktivnosti i sposobnosti da, pri danom stanju raspoloživosti, svojim ...

online

Poput uskoka, koji su ratovali uz potporu Habsburgovaca, u Dalmaciji su mnogobrojni hajduci djelovali kao poluregularne jedinice pod okriljem mletačke vlasti, ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.