Patetika - definicija i značenje patetike | Značenje Reči

Na ovoj stranici možete pronaći značenje i definiciju reči "patetika", te praktičnu upotrebu ovog pojma u književnosti i govoru.

Povezana prijava

Na ovoj stranici možete pronaći značenje i definiciju reči "patetika", te praktičnu upotrebu ovog pojma u književnosti i govoru.

online

Šta je patetika? Patetična osoba je neko ko je strastven, osećajan, dirljiv, uzbudljiv, lako se potresa, koji izaziva uzvišena osećanja. Ponekad govorimo o ...

online

Animozitet je pojam koji potiče od latinske reči animosus i znači – mržnju, ljutnju, neprijateljsku nastrojenost, ogorčenost, odbojnost, srčanost i strastvenost.

online

Altruizam kao pojam je smislio Ogist Kont, osnivač pozitivizma i on ovaj pojam objašnjava kao suprotan od pojma egoizma, gde svoje potrebe stavljamo iznad ...

online

Filozofski gledano, sujeta se može izjednačiti sa egoizmom i ponosom, hrišćanstvo sujetu svrstava u jedan od sedam smrtnih grehova, a na slikama zapadne ...

online

Entuzijazam je starogrčki pojam koji označava – „stanje čoveka punog Boga“, čoveka oduševljenog nekom idejom, čoveka preterano predanog nekom poslu, ...

online

Patetika, patetičnost i patetičan. Patetika podrazmeva pojam grčkog porekla, potekao od grčke reči pathetikos, što u bukvalnom prevodu znači – osećajan, ...

online

8 авг 2018 ... Definicija i poreklo pojmova patetika i patetičan. Prema definiciji pojma, patetika označava nešto što je jadno, tužno, bezvredno, ono što je ...

online

Akronim je reč grčkog porekla, sastavljena od dve pojedinačne grčke reči – akros, što znači – krajnji ili gornji i onoma, što znači – ime. Akronimi.

online

Epitet je reč grčkog porekla, proizašla od grčke reči epithetos, što u prevodu znači ... U gramatici postoje stalni epiteti i oni podrazumevaju one epitete koje ...

online

Termin kredibilitet je latinskog porekla i potiče od latinske reči credibilitas, što znači – uverenje (credere- verovati). U političkom i privrednom.

online

Fikcija je termin koji označava zamišljenu stvar, odnosno jednostavnije rečeno – izmišljotinu. Nastao je od latinskih reči – fingere, što znači izmisliti.

online

Eufemizam (Euphemismos, grč.) je jedna od vrsta stilskih figura, a potiče još iz vremena Starih Grka, koji su mu dali ime i značenje. Nastala je od grčkih.

online

Nimfa (mitologija) značenje i najpoznatije nimfe. Nimfa je pojam grčkog porekla, nastala od grčke reči numphe, što označava – mladu devojku, devojku pod ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

U vojnoj terminologiji, perfidno postupanje je korišćenje metoda zabranjenih ratnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i pravilima međunarodnog ...

online

Aksiom (axioma, gr.) je reč grčkog prekla, i veoma je česta u upotrebi, a u bukvalnom prevodu znači – potraživanje, držati za istinito, odnosno, izraz.

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online
online

Search.com is the place to finally find an answer to all your searches. Immediate results for any search!

online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online

mySimon is the premier price comparison shopping site, letting you compare prices and find the best deals!

online

Decode the latest tech products, news and reviews. Search here and keep up with what matters in tech.

online

Portfelj je kombinacija različite financijske imovine poput dionica, obveznica i uzajamnih fondova koju drži pojedini ulagač. Kod pravilno diverzificiranog portfelja ...

online

Izvedenice su financijski instrumenti koji „se izvode” iz vrijednosti temeljne imovine. Ulagači ih često koriste kao zaštitu od rizika. Radi se o nagađanju o budućoj ...

online

Osnovno značenje prideva “komplementaran” je: dopunski, koji služi kao dopuna ili dodatak nečemu. Pojam potiče od neolatinske reči – complementarius.

online

Alegorija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči allegorein, što doslovno znači – drugačije govoriti, odnosno slikovito pričati. Alegorija.

online

Izraz NA se sastoji iz 2 karaktera što je za 6.8 manje od prosečne srpske reči. Sadrži 1 (50%) samoglasnika, što je za 7.2 procenata više od proseka. Napisano ...

online

Manirizam (manierisimo, ital.) je termin italijanskog porekla, nastao od italijanske reči maniera, što znači – stil, odnosno – način. Pomenuti termin se.

online

Presedan (praecedens, lat.) je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči précédent, koja u prevodu znači – prethodni, pređašnji. Sam termin se.

online

Švaler je pojam francuskog porekla, od reči – chevalier, što u prevodu znači – ljubavnik, ženskaroš. U većini zemalja, pojam švalera je pogrdan i sa.

online

Aneksija (annexio, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči annexus, što u prevodu znači – dodatak, prilog, nastavak, a predstavlja.

online

Diferencijacija (differentiation, engl. / differenzierung, nem.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinskih reči – differentia i differens, što znači.

online

Šta je URL? URL (Uniform Resource Locator – uniformni lokator izvora) adresa je lokacija web stranice ili datoteke na Internetu. Kao što kuće i zgrade imaju ...

online

Demijurg (demiurgos, grč.) je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: demos, koja u prevodu znači – običan narod i reči ergos, koja znači – rad.

online

Percepcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči perceptio, što znači – primanje, opažanje. Sinonim percepciji je opažanje. Percepcija.

online

Tendencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči tendentia, koja u prevodu znači – težnja, a sam pojam podrazumeva težnju ka nečemu. Pojam.

online

Kurziv je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči cursus, i u tipografiji predstavlja tip slova (tj. font), koja su udesno nakošena i nagnuta,

online

Sofizam je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči sóphisma, što u prevodu znači – lukavstvo, zavaravanje. U slobodnom govoru, sofizam se vezuje za.

online

Distopija je pojam grčkog porekla, nastao od prefiksa –dis, i grčke reči topos, što u prevodu znači – antiutopijsko, a antiteza utopije se naziva –

online

Asketizam je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči askesis, što u prevodu znači – podvig, trening ili vežba, a predstavlja način života koji je.

online

Bonitet je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči bonitas / bonus, što u prevodu znači – dobar, vredan, kvalitetan, valjan, a ujedno predstavlja.

online

Blasfemija je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči blasphemare, a sam izraz je nastao od grčke reči blasfemia, što u prevodu označava –

online

Sinteza je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči synthesis, koja u bukvalnom prevodu znači – sastavljanje, spajanje, spoj. Suprotan pojmu sinteze je.

online

Saznajte šta znači reč SOS, definicija i značenje reči SOS: (1) Umak, ajmokac...

online

Pasija (passio, lat.) je pojam latinskog porekla koji se tumači kao patnja i mučenje, u generalnom smislu. U izvornom tumačenju, pasija predstavlja stradanje ...

online

Sekvenca (sequentia, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči sequi, što u prevodu znači – slediti, pratiti, a podrazumeva nešto što.

online

Progresivno je pojam (pridev) latinskog porekla, nastao od latinske reči progressives, što u prevodu znači – napredan, uspešan, nešto što je u razvoju,

online

Ovaj pridev stoji uz imenicu i ima značenje: mrk, zatvoren i mračan. ... Pored ovih tumačenja, opskurno je i ono što je, ili onaj ko je maglovit, potajan, nepoznat i ...

online

Melanholija je pojam grčkog porekla (melancholia, gr.) i u bukvalnom prevodu znači – crna žuč (melaina chole, gr.), jer po Galenu, duševni poremećaji,

online

Ambivalentnost (podeljenost) je pojam latinskog porekla i kovanica dve latinske reči: ambo, što znači – oboje i valere, što znači – vredeti, a sam pojam.

online

Onomatopeja je stilska figura koja podrazumeva podržavanje glasova ... jezičkih sredstava, sa ciljem izazivanja što verodostojnijeg akustičkog utiska, kod ...

online

Grotlo je termin koji predstavlja krater vulkana iz kojeg izlazi užarena lava, odnosno vulkansko ždrelo. Pored ovakvog tumačenja, termin „grotlo“ se.

online

Suptilno je pridev latinskog porekla, nastao od imenice – suptilnost, odnosno od latinske reči subtilitas (suptilnost), a označava sledeće: tanano, nežno,

online

svekar – muževljev otac, svekrva – muževljeva majka;; tast (punac) – ženin otac, tašta (punica) – ženina majka;; zet – ćerkin ili sestrin muž, snaja (snaha) ...

online

Inkorporirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči incorporare, koja u prevodu znači – sjediniti, spojiti, pridružiti. U bukvalnom smislu,

online

Ad hoc je izraz latinskog porekla, označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu ...

online

Termin koncepcija je latinskog porekla – proistekao od reči concipere, sa značenjem: shvatiti, dokučiti, opaziti, zamisliti, primiti, razumeti i slično.

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.