Fikcija - značenje i definicija | Značenje Reči

Fikcija je termin koji označava zamišljenu stvar, odnosno jednostavnije rečeno – izmišljotinu. Nastao je od latinskih reči – fingere, što znači izmisliti.

Povezana prijava

Fikcija je termin koji označava zamišljenu stvar, odnosno jednostavnije rečeno – izmišljotinu. Nastao je od latinskih reči – fingere, što znači izmisliti.

online

Saznajte šta znači reč FIKCIJA, definicija i značenje reči FIKCIJA: Izmišljostina,..

online

Šta je to fikcija - poreklo i značenje reči Šta znači reč fikcija? Često u svakodnevnom životu čujemo reč - fikcija. Znate li šta ta reč znači? Fikcija je reč latinskog ...

online

Entuzijazam je starogrčki pojam koji označava – „stanje čoveka punog Boga“, čoveka oduševljenog nekom idejom, čoveka preterano predanog nekom poslu, ...

online

Animozitet je pojam koji potiče od latinske reči animosus i znači – mržnju, ljutnju, neprijateljsku nastrojenost, ogorčenost, odbojnost, srčanost i strastvenost.

online

Altruizam kao pojam je smislio Ogist Kont, osnivač pozitivizma i on ovaj pojam objašnjava kao suprotan od pojma egoizma, gde svoje potrebe stavljamo iznad ...

online

Na ovoj stranici možete pronaći značenje i definiciju reči "patetika", te praktičnu upotrebu ovog pojma u književnosti i govoru.

online

Filozofski gledano, sujeta se može izjednačiti sa egoizmom i ponosom, hrišćanstvo sujetu svrstava u jedan od sedam smrtnih grehova, a na slikama zapadne ...

online

Termin kredibilitet je latinskog porekla i potiče od latinske reči credibilitas, što znači – uverenje (credere- verovati). U političkom i privrednom.

online

Akronim je reč grčkog porekla, sastavljena od dve pojedinačne grčke reči – akros, što znači – krajnji ili gornji i onoma, što znači – ime. Akronimi.

online

Epitet je reč grčkog porekla, proizašla od grčke reči epithetos, što u prevodu znači ... U gramatici postoje stalni epiteti i oni podrazumevaju one epitete koje ...

online

Eufemizam (Euphemismos, grč.) je jedna od vrsta stilskih figura, a potiče još iz vremena Starih Grka, koji su mu dali ime i značenje. Nastala je od grčkih.

online

Nimfa (mitologija) značenje i najpoznatije nimfe. Nimfa je pojam grčkog porekla, nastala od grčke reči numphe, što označava – mladu devojku, devojku pod ...

online

U vojnoj terminologiji, perfidno postupanje je korišćenje metoda zabranjenih ratnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i pravilima međunarodnog ...

online

Aksiom (axioma, gr.) je reč grčkog prekla, i veoma je česta u upotrebi, a u bukvalnom prevodu znači – potraživanje, držati za istinito, odnosno, izraz.

online

Portfelj je kombinacija različite financijske imovine poput dionica, obveznica i uzajamnih fondova koju drži pojedini ulagač. Kod pravilno diverzificiranog portfelja ...

online

Osnovno značenje prideva “komplementaran” je: dopunski, koji služi kao dopuna ili dodatak nečemu. Pojam potiče od neolatinske reči – complementarius.

online

Izvedenice su financijski instrumenti koji „se izvode” iz vrijednosti temeljne imovine. Ulagači ih često koriste kao zaštitu od rizika. Radi se o nagađanju o budućoj ...

online

Saznajte šta znači reč SOS, definicija i značenje reči SOS: (1) Umak, ajmokac...

online

svekar – muževljev otac, svekrva – muževljeva majka;; tast (punac) – ženin otac, tašta (punica) – ženina majka;; zet – ćerkin ili sestrin muž, snaja (snaha) ...

online

Novi sistemi (programi) se mogu implementirati na različite načine, zavisno od složenosti samog programa, resursa korisnika, ali i zahteva samog klijenta.

online

Progresivno je pojam (pridev) latinskog porekla, nastao od latinske reči progressives, što u prevodu znači – napredan, uspešan, nešto što je u razvoju,

online

Distopija je pojam grčkog porekla, nastao od prefiksa –dis, i grčke reči topos, što u prevodu znači – antiutopijsko, a antiteza utopije se naziva –

online

Sofizam je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči sóphisma, što u prevodu znači – lukavstvo, zavaravanje. U slobodnom govoru, sofizam se vezuje za.

online

Izraz NA se sastoji iz 2 karaktera što je za 6.8 manje od prosečne srpske reči. Sadrži 1 (50%) samoglasnika, što je za 7.2 procenata više od proseka. Napisano ...

online

Relevantno predstavlja pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči relevans, što u prevodu znači – značajan, važan, istaknut, bitan. Suprotan ovom.

online

Ambivalentnost (podeljenost) je pojam latinskog porekla i kovanica dve latinske reči: ambo, što znači – oboje i valere, što znači – vredeti, a sam pojam.

online

Kurziv je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči cursus, i u tipografiji predstavlja tip slova (tj. font), koja su udesno nakošena i nagnuta,

online

Tendencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči tendentia, koja u prevodu znači – težnja, a sam pojam podrazumeva težnju ka nečemu. Pojam.

online

Švaler je pojam francuskog porekla, od reči – chevalier, što u prevodu znači – ljubavnik, ženskaroš. U većini zemalja, pojam švalera je pogrdan i sa.

online

... zemljani grudobran, zašiljene palisade sa puškarnicama, a unutrašnjost grudobrana je bila obložena pletivom. Deligrad je predstavljao kompleks šančeva ...

online

Termin koncepcija je latinskog porekla – proistekao od reči concipere, sa značenjem: shvatiti, dokučiti, opaziti, zamisliti, primiti, razumeti i slično.

online

Retencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči retention, što u prevodu znači – zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe. Retencija.

online

Inkorporirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči incorporare, koja u prevodu znači – sjediniti, spojiti, pridružiti. U bukvalnom smislu,

online

Onomatopeja je stilska figura koja podrazumeva podržavanje glasova ... jezičkih sredstava, sa ciljem izazivanja što verodostojnijeg akustičkog utiska, kod ...

online

Melanholija je pojam grčkog porekla (melancholia, gr.) i u bukvalnom prevodu znači – crna žuč (melaina chole, gr.), jer po Galenu, duševni poremećaji,

online

Diferencijacija (differentiation, engl. / differenzierung, nem.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinskih reči – differentia i differens, što znači.

online

Pojam putešestvija u srpskom jeziku spada u arhaične pojmove, retko se upotrebljava u svakodnevnom govoru i konverzaciji, te ga ima najviše u književnim.

online

Sublimacija (sublimation, lat.) je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči sublimare, što u prevodu znači – uzdignut, i generalno, ovaj termin.

online

Asamblaž je pojam francuskog porekla, najviše se upotrebljava u umetnosti, a podrazumeva tehniku u vajarstvu. Sam pojam je počeo da se koristi od sredine.

online

Blasfemija je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči blasphemare, a sam izraz je nastao od grčke reči blasfemia, što u prevodu označava –

online

Presedan (praecedens, lat.) je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči précédent, koja u prevodu znači – prethodni, pređašnji. Sam termin se.

online

Demijurg (demiurgos, grč.) je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: demos, koja u prevodu znači – običan narod i reči ergos, koja znači – rad.

online

Bonitet je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči bonitas / bonus, što u prevodu znači – dobar, vredan, kvalitetan, valjan, a ujedno predstavlja.

online

Kirbaj je termin nemačkog porekla, a u naš jezik je ušao u vidu tuđice (iz germanizma). Termin kirbaj je nastao od nemačke reči kirchweih (kirche – crkva,

online

Viber je besplatna višeplatformska aplikacija za mobilne telefone i računare koja omogućuje razmenu poziva, poruka, fotografija i drugih video sadržaja.

online

Anamneza je reč grčkog porekla, nastala od grčke reči anamnesis, što u bukvalnom prevodu znači – sećanje. Ovaj pojam se najčešće upotrebljava u.

online

Šta je URL? URL (Uniform Resource Locator – uniformni lokator izvora) adresa je lokacija web stranice ili datoteke na Internetu. Kao što kuće i zgrade imaju ...

online

Ad hoc je izraz latinskog porekla, označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu ...

online

Alegorija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči allegorein, što doslovno znači – drugačije govoriti, odnosno slikovito pričati. Alegorija.

online

Pasija (passio, lat.) je pojam latinskog porekla koji se tumači kao patnja i mučenje, u generalnom smislu. U izvornom tumačenju, pasija predstavlja stradanje ...

online

Manirizam (manierisimo, ital.) je termin italijanskog porekla, nastao od italijanske reči maniera, što znači – stil, odnosno – način. Pomenuti termin se.

online

Suptilno je pridev latinskog porekla, nastao od imenice – suptilnost, odnosno od latinske reči subtilitas (suptilnost), a označava sledeće: tanano, nežno,

online

Grotlo je termin koji predstavlja krater vulkana iz kojeg izlazi užarena lava, odnosno vulkansko ždrelo. Pored ovakvog tumačenja, termin „grotlo“ se.

online

Sinteza je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči synthesis, koja u bukvalnom prevodu znači – sastavljanje, spajanje, spoj. Suprotan pojmu sinteze je.

online

Aneksija (annexio, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči annexus, što u prevodu znači – dodatak, prilog, nastavak, a predstavlja.

online

Percepcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči perceptio, što znači – primanje, opažanje. Sinonim percepciji je opažanje. Percepcija.

online

Sekvenca (sequentia, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči sequi, što u prevodu znači – slediti, pratiti, a podrazumeva nešto što.

online

Viskoznost krvi je uzrok poremećaja cirkulacije. Krv u arterijama obuhvata 10 % od ukupnog obima cirkulacije, koliko iznosi i u venama, što je ukupno 20 %.

online

Asketizam je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči askesis, što u prevodu znači – podvig, trening ili vežba, a predstavlja način života koji je.

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.