stohastika - Vokabular - Srpski rečnik

stohastika (grč. stochastike) veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o onome što je verovatno.

Povezana prijava

stohastika (grč. stochastike) veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o onome što je verovatno.

online

Rezultat pretrage: APSOLVIRATI / Srpski recnik sa recnikom stranih reci i izraza. ... apsolvirati (l. ab-solvere odrešiti) razrešiti, osloboditi od (greha ili krivice); ...

online

manufaktura (manufactura) 1.složena kooperacija. Počiva na podeli rada. Njenu tehničku osnovicu čini zanat. Razvija do virtuoznosti umetnost radnika u ...

online

Rezultat pretrage: revidirati / Srpski recnik sa recnikom stranih reci i izraza. ... revidirati ((lat. revidere)) pregledati, izvršiti pregled, ispitati.

online

prejudicirati (lat. praejudicare) prethodno suditi, doneti prethodnu odluku; stvoriti mišljenje o čemu unapred, praviti pretpostavke bez stvarnog osnova; nanositi ...

online

indicirati (l. indicare) naznačiti, označiti, pokazati, pokazivati, prokazati; nagovestiti,obećati; uputiti, ukazati, naznačiti posao; indicirana konjska snaga tehn.

online

antipod (gr.) čovek koji u odnosu prema nekom drugom pretstavlja suštu suprotnost; protivnik, suparnik; geogr. onaj koji živi na suprotnoj tački prečnika Zemlje, ...

online

dogmatizam (grč. dogma) fil. slepo prihvatalje nekog učenja kao istine koju ne treba ili nije dozvoljeno proveravati. U političkoj teoriji i praksi pod ovom se rečju ...

online

Pronađeno pojmova: 1. dijateza (grč. diathesis, diatithemi) raspoređivanje, uređaj, ustrojstvo, sastav; med. sklonost nekoj bolesti; ul. dispozicija. Naslovna ...

online

koherentan (l. cohaerens) koji se drži zajedno; skopčan, povezan, sojen; fiz. povezan (sa drugim) takoda se svakoga trenutka treptajno stanje jednoga potpuno ...

online

čartizam (eng. charter povelja) politički i socijalni pokret engleskih radnika (1836-1848) protiv aristokratije velikog poseda i kapitala; borio se za široke ...

online

aleksandrinac () post. dvanaesterac, šestostopni stih sa cezurom posle šestog slog, nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom, iz XII ...

online

stratifikacija (nlat. stratificatio) geol. obrazovanje slojeva, slaganje u slojeve; naslaganost u slojeve, slojevitost. Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum ...

online

presedan (fr. precedent) pređašnji slučaj, raniji slučaj, slučaj koji se ranije bio dogodio i koji docniji sličnim slučajevima služi kao primer.

online

inkorporirati (l. corpus telo, incorporare) sjediniti, spojiti, pripojiti, pridružiti, primiti u sastav (neke celine, društva). Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum ...

online

intuitivan (l. intueri sagledati, nl. intuitivus) fil. 1. koji je predmet intuicije, koji se saznaje intuicijom, koji se neposrednouviđa i opaža, bez posredstva razmišljanja ...

online

katalizator (gr. rastvaram) hemijski: supstanca koja ima svojstvo da ubrzava hemijske procese ili da ih izaziva na znatno nižoj temperaturi od one na kojoj bi se ti ...

online

Rezultat pretrage: EGZACERBACIJA / Srpski recnik sa recnikom stranih reci i izraza.

online

atmosferilije (nl. atmosphaerilia) pl. materije koje sadrže u sebi vazdušni omotač Zemljin; vazdušna tela. Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 ...

online

konzistentan (consistens) čvrst, gust,jedan (napr. konzistentna mast), figurativno: stalan, postojan, održljiv. Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 ...

online

mijazma (gr..opoganjenje) med. zarazna, kužna klica u vazduhu, zaraznica, kužno isparavanje. mijazmatičan (gr...opoganjenje) med. zarazan, kužan, okužen, ...

online

karikirati (tal.. caricare tovariti, opteretii) praviti karikature; unakaziti, nagrditi; preuveličavati izvesne osobine kod koga ili čega radi ismevanja; pretovariti, ...

online

pandan (fr. pendant) predmet, naročito slika, koja se simetrije radi stavnja uz drugi sličan predmet, uz drugu sličnu sliku ili prema drugom sličnom predmetu ili ...

online

sporadičan (grč. sporadikos rasut, raštrkan, pojedinačan; osa ) razasut, rasturen po raznim oblastima, pojedinačan, usamljen; pedak, povremen, neredovan; ...

online

epistolarni (gr.) pismeni, u obliku pisma; epistolski. Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu. © 2006 Vokabular, verzija 0.2.10.

online

Rezultat pretrage: inherentan / Srpski recnik sa recnikom stranih reci i izraza. ... inherentan (l. inhaerens) prirodno i nerazdvojno spojen ili udružen sa, bitan, ...

online

diletantizam (ital. dilettare) ljubav prema umetnostima ili veštinama, bavljenje nečim iz ljubavi a ne po pozivu, profesionalno; fig. nestručnost, površnost.

online

indiferentan (l. indifferens) ravnodušan, koji ne mari, kome je svejedno; indiferentan bankovni posao posao u kome banka učestvuje samo kao posrednik ...

online

Rezultat pretrage: maliciozan / Srpski recnik sa recnikom stranih reci i izraza. ... maliciozan (l.malitiosus) zloban, pakostan, podmukao, lukavost; nevaljao ...

online

višnja. ženski rodbotanika. Prevedi visnja na: engleski · nemački. Vrsta voća, nalik trešnji ali kiselog ukusa. griotte. ženski rodbotanika. Poète et musicien ...

online

Prevedi listopad na: francuski · nemački ... Potražite prevod i značenje reči u našem besplatnom Engleskom, Nemačkom, Francuskom i Srpskom rečniku.

online

lipanj. muški rod. Prevedi lipanj na: francuski · nemački. Juni. June / dʒuːn /. imenica. The month following May and preceding July. Da li ste možda tražili ...

online

Rečnik i prevod teksta između engleskog, francuskog, nemačkog i srpskog jezika. Prevodilac celog teksta. Izgovor teksta. Konjugacija glagola. Gramatika.

online

Rečnik i prevod teksta između engleskog, francuskog, nemačkog i srpskog jezika. Prevodilac celog teksta. Izgovor teksta. Konjugacija glagola. Gramatika.

online

srpsko - engleski prevod. Latinica -> Ćirilica Više opcija. rujan. muški rod. Prevedi rujan na: francuski · nemački. Septembar.

online

Nemačko srpski rečnik, prevod sa nemačkog na srpski jezik - RECNIK.BIZ - online besplatni rečnik za prevod teksta.

online

Alle Rechte vorbehalten.Nemačko-srpski rečnik Largeverzija 2.237.800 odrednica, 5.800 primera, 69.500 prevoda© Lingea s.r.o., 2020. Sva prava zadržana.

online

15 јун 2011 ... http://www.ikjasen.com/NEMAČKI REČNIK(nemačko-srpski i srpsko-nemački)Slobodan Zečević2006, drugo izdanje, latinica, tvrdi povez, 1168 ...

online

Słownik polsko-serbski Advancedwersja 2.217.200 haseł, 3.400 przykładów, 30.300 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.Poljsko-srpski ...

online

Prevod reč po reč sa nemačkog na srpski jezik. nemački, srpski. herzlich, od srca. herzlich, iskreno. herzlich, srdačno. herzlich, srdačan -o. herzlich, ljubak.

online

Rečnik i prevod teksta. Engleski, francuski, nemački i srpski jezik. Prevodilac teksta. Izgovor teksta. Gramatika.

online

... francusko - engleski · francusko - srpski · francusko - nemački. thank-you | englesko - srpski prevod. thank-you. imenica. A polite expression of one's gratitude.

online

neposredno. prilog. Prevedi neposredno na: engleski · francuski · nemački ... Potražite prevod i značenje reči u našem besplatnom Engleskom, Nemačkom, ...

online

Rečnik - Krstarica - Srbija. Pretraži internet Pretraži Krstaricu ...

online

Engleski, francuski, nemački i srpski jezik. ... Nema rezultata za kralježnica! ... Onlinerecnik.com je najbrži i najkompletniji multijezični online rečnik na koji ste do ...

online

Rečnik i prevod teksta. Engleski, francuski, nemački i srpski jezik. Prevodilac teksta. Izgovor teksta. Gramatika.

online

Rečnik i prevod teksta. Engleski, francuski, nemački i srpski jezik. Prevodilac teksta. Izgovor teksta. Gramatika.

online

Poljsko-srpski dvosmerni rečnik je program sa preko 60.000 reči, fraza i izraza iz različitih oblasti. Namenjen je svim uzrastima, nivoima znanja i ...

online

značenje reči barabar: – uporedno, zajedno, prsa o prsa, isto. primeri upotrebe: Hvala i ništa, ti je barabar! (prazna hvala kese ne puni) Vuk, Poslovice, 6920

online

prominentan, -a, – o – pridev. značenje reči prominentan. istaknut, vodeći, značajan. koji se ističe nečim. sinonim. eminentan. Poreklo reči. lat. – prominens ...

online

Ponuda "Poljsko srpski srpsko poljski recnik" je arhivirana. Sortiraj po. traženom, nazivu rastući, nazivu opadajući, najnovijim, najstarijim, ceni rastući, ceni ...

online

pineal gland | englesko - srpski prevod ... A small endocrine gland in the brain; situated beneath the back part of the corpus callosum; secretes melatonin; SYN.

online

značenje reči implikacija: ... implicirati, glagol – uključiti, uneti u nešto, sadržavati, obuuhvatiti, podrazumevati (nešto što je ... implikacija značenje poreklo reči ...

online

slogan znači - krilatica, geslo, moto koja izražava neki cilj ideju; savremena upotreba reči slogan se vezuje za marketinške i političke kampanje, promocije.

online

witch hazel | englesko - srpski prevod. witch hazel. imenicabotanika. 1. An astringent alcoholic solution containing an extract from the witch hazel plant. 2. Any of ...

online

animozitet značenje - odbojnost, odvratnost, ogorčenost, neprijateljsko raspoloženje prema nekome ili nečemu, mržnja; lat. animosus – neustrašivost, žestina.

online

hipster – imenica, muški rod. značenje reči hipster: osoba koja ne želi da bude prosečna, kao drugi, da ispunjava uobičajene kriterijume i očekivanja ...

online

šmizla – imenica, ženski rod. značenje reči šmizla: ženska osoba, obično mlada, koja voli da prati modu. ženska osoba koje se prenemaže, koketira. tepanje za ...

online

subverzivan, pridev. značenje reči subverzivan: rušilački, revolucionarni, razorni, prevratnički, podrivajući. imenica – subverzija link. Primeri upotrebe reči:.

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.